Еволюція структури національних систем охорони здоров’я

Доц. Б.А. Рогожин, проф. О.А. Опарін

Харківська медична академія післядипломної освіти.

Українська Академія Історії Медицини

Досліджено зміни в організації національних систем охорони здоров’я. Показана наявність конфлікту між виробничими силами та виробничими відносинами в сфері охорони здоров’я в умовах обмежених громадських ресурсів. Обґрунтовано етапність та зміст поколінь структурних реформ.

Ключові слова: національні системи охорони здоров’я, структурні реформи, етапи реформ, Первинна допомога, Спеціалізована допомога.

 https://doi.org/10.15407/internalmed2022.02.004

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Рогожин, Б.А. Еволюція структури національних систем охорони здоров’я / Б.А. Рогожин, О.А. Опарін // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 4-10. doi: 15407/internalmed2022.02.004
  2. Rogozhin BA, Oparin OA. [Evolution of the structure of national health care systems]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:4-10. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.004