Про перспективи розвитку шкільної медицини в Україні

Проф. Страшок Л.А., проф. Даниленко Г.М., доц. Завеля Е.М., доц. Ісакова М.Ю., доц. Єщенко А.В.

Харківська медична академія післядипломної освіти

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

 У статті представлена історія розвитку шкільної медицини в Україні, народження вітчизняної шкільної гігієни, як самостійної науки. Було наголошено, що шкільна медична служба є дуже важливою як у збереженні здоров’я підростаючого покоління, так і в забезпеченні найкращих умов для його формування, зміцнення здоров’я, профілактики патологічних станів. У 1922–1935 рр. для наукової розробки питань охорони здоров’я школярів і підлітків в Україні були відкриті інститути охорони здоров’я дітей і підлітків та інститути охорони материнства і дитинства. У жовтні 1922 р. у Харкові було відкрито перший Український державний інститут охорони здоров’я матері та дитини, який нині має назву ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків НАМН України». Інститут став провідною науковою установою України яка координує дослідження за темою «Охорона здоров’я школярів та підлітків», готує кадри вищої кваліфікації, видає методичні та інформаційні матеріали для впровадження в практику, проводить науково-практичні конференції, наукові симпозіуми з актуальних питань, у тому числі шкільної медицини. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 31 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги здобувачам загальної середньої освіти» медичне обслуговування учнів відтепер здійснює медичний працівник, який є членом навчального закладу. Представлено шляхи вдосконалення організації медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів для більш ефективного розвитку шкільної медицини, доцільність використання ресурсів ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». Тому лише комплексна робота закладів освіти та охорони здоров’я може забезпечити найсприятливіші умови для збереження здоров’я учнів.

Ключові слова: шкільна медицина; шкільна гігієна; медичне обслуговування учнів; медичний працівник закладу освіти; перспективи розвитку.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.011

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Страшок, Л.А. Про перспективи розвитку шкільної медицини в Україні / Л.А.Страшок, Г.М.Даниленко, Е.М.Завеля, М.Ю.Ісакова, А.В.Єщенко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 11-16. doi: 15407/internalmed2022.02.011
  2. Strashok LA, Danilenko GM, Zavelya EM, Isakova MY, Yeshchenko AV. [About perspectives for the development of school medicine in Ukraine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:11-16. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.011