Кардіоміопатії. Клініка. Діагностика. Лікування

Доц. Ю.І. Двояшкіна, доц. Л.О. Хоменко, доц. Т.Н. Опаріна

Харківська медична академіяпіслядипломної освіти

 У статті представлена сучасна інформація про кардіоміопатії: класифікація, особливості клінічної картини, діагностика в залежності від форми кардіоміопатії. Особлива увага приділяється лікуванню і профілактиці даної патології.

Ключові слова: дилатаційна кардіоміопатія, гіпертрофічна кардіоміопатія, рестриктивна кардіоміопатія, серцева недостатність, електрокардіографія, ехокардіографія.

 https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.032

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Двояшкіна, Ю.І. Кардіоміопатії. Клініка. Діагностика. Лікування / Ю.І. Двояшкіна, Л.О. Хоменко, Т.Н. Опаріна // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 32-42. doi: 15407/internalmed2022.02.032
  2. Dvyashkina YuI, Khomenko LO, Oparina TN. [Cardiomyopathy. Clinic. Diagnostics. Treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:32-42. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.032