Оцінка гіперінтенсивності глибокої білої речовини головного мозку у курців в Азербайджані

Лала Гулузаде 1, 2, Проф. Малахат Султанова 1, Камран Якубов 3, к.мед.н. Гасан Ісаєв 2, Айгуль Надірова 4, Ульвія Ісмайлова 5.

1 Навчально-хірургічна клініка Азербайджанського медичного університету
2 Зафаранська лікарня, Баку, Азербайджан
3 Центральна клінічна лікарня, Баку, Азербайджан
4 Бакинський оздоровчий центр
5 Німецько-Азербайджанський медичний центр Саххат, Баку, Азербайджан

Анотація. Обґрунтування: гіперінтенсивні вогнища Т2 (гіперінтенсивність білої речовини) спостерігаються в білій речовині мозку на магнітно-резонансній томографії (МРТ) у курців. Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити зв’язок, кількість і розмір гіперінтенсивності білої речовини з курінням у чоловіків, що палять в Азербайджані, і порівняти їх з контрольною групою. Матеріали та методи. У дослідження було включено 120 пацієнтів віком від 37 до 70 років. Середній вік становив 50,2±0,8 років. Вісімдесят (80) пацієнтів були курцями і 40 з них були здоровими людьми. У нашому дослідженні ми вивчаємо локалізацію (відповідно до часток мозку), розмір і частоту гіперінтенсивних вогнищ Т2 на МРТ. Ми використовували обладнання для магнітно-резонансної томографії Magnetom Aera 1,5 Тесла та зображення, отримані за допомогою послідовностей T2 турбоінверсії відновлення величини (TIRM). Зображення МРТ були отримані з використанням TR-9200, TI 2450, TE 84 і товщиною зрізу 3,5 мм і міжзрізовим проміжком 10%. Результати. Середній вік курців становив 50,7±1,0 (37-70) років. Середній вік здорових осіб становив 49±1,1(39-62) (Pu=0,556). У 21(52,5%) пацієнта з 40 здорових осіб WMH не виявлено. Середня кількість WMH, виявлених у 47,5% (19) пацієнтів, становила 3,2±0,8 (min0-max20), а середній розмір становив 1,9±0,1 мм (min1,5-max 2,5). Згідно з вимірюваннями та цифрами, проведеними на 80 курцях, включених у дослідження, середня кількість WMH становила 8,8±1,5 (min0-max70), а середній розмір становив 2,3±1,0 мм (min1,5-max6). Водночас у 28 (35,0%) курців WMH не спостерігалися. Встановлено, що кількість WMH у курців була вищою, ніж у здорових осіб контрольної групи (Pu=0,025). Але розмір WMH у курців відрізнявся не так сильно, як у здорових осіб (Pu=0,459). Висновок: у чоловіків, що палять в Азербайджані, було виявлено збільшення кількості гіперінтенсивності білої речовини в мозку порівняно зі здоровими людьми. Не було суттєвої різниці в статистично правильному співвідношенні (кількості та розміру WMH) між тими, хто курив довше (50 років), і тими, хто курив найменше (15 років). Кількість WMH збільшується з віком, незалежно від того, курить пацієнт чи ні.

Ключові слова: МРТ, гіперінтенсивність білої речовини, паління.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.025

Download.PDF (eng)

Для цитування:

  1. Guluzade, L. Assessment of Brain Deep White Matter Hyperintensities in Smokers in Azerbaijan / L. Guluzade, M. Sultanova, K. Yakubov, H. Isayev, A. Nadirova, U. Ismayılova // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 25-31. doi: 15407/internalmed2022.02.025
  2. Guluzade L, Sultanova M, Yakubov K, Isayev H, Nadirova A, Ismayılova U. [Assessment of Brain Deep White Matter Hyperintensities in Smokers in Ukraine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:25-31. doi: 10.15407/internalmed2022.02.025