Діабетична дисліпідемія: фокус на патогенез і лікування

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова

Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

 Атеросклеротичні серцево-судинні захворювання є найпоширенішою причиною смерті в розвинутих країнах світу. Пацієнти з цукровим діабетом 2 типу мають у 2–4 рази більше шансів померти від серцевосудинних захворювань порівняно з пацієнтами без діабету. Цей огляд обговорює патофізіологію ліпідних порушень, які є основною причиною серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, а також сучасні можливості їх медикаментозної корекції. При ожирінні, метаболічному синдромі і цукровому діабеті 2 типу спостерігається інсулінорезистентність, яка призводить до надмірного ліполізу вісцеральної жирової тканини. Наслідком цього є надлишкове утворення вільних жирних кислот, які стають сировиною для надмірного синтезу насичених тригліцеридами проатерогенних ліпопротеїнів. Ці порушення ліпідного профілю є основним патогенетичним зв’язком між цукровим діабетом і пов’язаними з ним серцево-судинними захворюваннями. Хронічно підвищені рівні вільних жирних кислот знижують синтез інсуліну, стимульовану глюкозою секрецію інсуліну і чутливість β-клітин до глюкози, що призводить до дуже високого ризику розвитку цукрового діабету 2 типу. Числені фактори сприять підвищенню рівнів вільних жирних кислот у плазмі і подальшому порушенню метаболічного здоров’я, такі як неправильне харчування, ожиріння, низька фізична активність, обструктивне апное сну, депривація сну та куріння. На даний момент зміна способу життя є найкращим методом довгострокової нормалізації рівнів вільних жирних кислот у плазмі крові. Результати сучасних досліджень довели, що здоровий спосіб життя і контроль глікемії, лікування статинами, езетимібом, цукрознижуючими препаратами покращують ліпідний профіль, зменшують інсулінорезистентність і запалення, що забезпечує зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Ключові слова: інсулінорезистентність, цукровий діабет 2 типу, вільні жирні кислоти, запалення

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.049

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Журавльова, Л.В. Діабетична дисліпідемія: фокус на патогенез і лікування / Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова, Т.А. Рогачова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 49-57. doi: 15407/internalmed2022.02.049
  2. Zhuravlyova LV, Sokolnikova NV, Rogachova TA. [Diabetic dyslipidemia: focus on pathogenesis and treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:49-57. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.049