Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія після трансплантації нирки: літературний огляд і власний клінічний випадок

Проф. Т.А. Литовченко, О.В. Востротін, доц. О.Л. Тондій, асс. В.В. Лебединець, Ю.Л. Колінько Кафедра неврології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти У статті розглядається розвиток прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії після трансплантації нирки на тлі імуносупресивної терапії на прикладі клінічного випадку. На підставі огляду літератури відомо, що прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія – це прогресуюче демієлінізуюче захворювання…

Інформативність методів променевої діагностики у виявленні гемангіом печінки

Наджафова Вафа Низамі кизи Азербайджанський медичний університет, Кафедра променевої діагностики та терапії Актуальність. Використання методів променевої діагностики, які зараз є неінвазивними і високоефективними методами в діагностиці вторинних новоутворень печінки, мають, за відсутності специфічності даних як клінічних так і лабораторних методів, велике практичне значення в обстеженні метастатичних уражень органів гепатобіліарної системи. Мета дослідження: порівняльна оцінка можливостей…

Наукова спадщина Леонардо да Вінчі і сучасна кардіологія

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Дослідження Леонардо да Вінчі людських органів викликали у нього інтерес протягом усього життя. Його схеми і начерки черепа, скелета, м’язів і основних органів складають незліченну кількість написаних сторінок. Ще більше місця в його особистих щоденниках займають теорії про те, як всі ці органи людини функціонують. Сучасні розтини…

Медичний факультет Львівського університету 1661—1773

Доц. В.С. Гриновець, доц. У.Д. Телішевська Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького У роботі представлено нарис історії вивчення медицини у Львівському університеті з 1661 по 1773 рік та внесок ордена єзуїтів у розвиток університету у Львові. Представлені у науковій статті матеріали дають змогу зрозуміти стан вищої медичної освіти на той час як перед історію…

Життя, присвячене стоматологічній науці. Професорові Макєєву Валентину Федоровичу — 80

Доц. В.С. Гриновець, доц. У.Д. Телішевська Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Цього року стоматологічній спільноті випала велика честь відзначати 80-річчя визначної особистості української стоматології — лікаря, вченого, організатора медичної галузі, педагога Валентина Федоровича Макєєва. Валентин Федорович – представник першого випуску стоматологічного факультету Львівського державного медичного інституту 1963 р. За багаторічну наукову діяльність професор…

Лікар-просвітянин Кость Солуха

Борис Ткач Завідувач відділу охорони здоров’я Хмельницької міськради, ГО «Медичний клуб ім. Степана Руданського», м. Хмельницький У статті розповідається про діяльність відомого громадського та освітнього діяча Кості Солухи в галузі охорони здоров’я Поділля та організації вищої освіти на Поділлі. Ключові слова: Костя Солуха, Просвіта, Земська лікарня, Український державний університет, Червоний Хрест України. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.092 Download.PDF (ukr)…

Аналіз окремих показників стану здоров’я населення України у XXI столітті

О.А. Євдокименко Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України Охарактеризовано окремі показники стану здоров’я населення України у ХХІ столітті. Проведено аналіз звітної статистичної інформації Державної служби статистики України та Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України. Охарактеризовано окремі показники сучасного стану здоров’я населення світу у світових регіонах, показники динаміки захворюваності та госпіталізованої захворюваності на окремі…

Ю.Р. Пенський — хірург і декан медичного факультету Харківського університету

Ж.М. Перцева Харківський національний медичний університет Стаття присвячена памяті Ю.Р. Пенського — відомого хірурга-клініциста кінця ХIХ — початку ХХ сторіччя та останнього декана Харківського університету, що зробив значний внесок у розвиток вищої медичної школи Харківщини. Ключові слова: оперативна хірургія, топографічна анатомія, резекція, штучний сечовий міхур, декан, факультет. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.077 Download.PDF (rus) Для цитування: Перцева, Ж.Н. Ю.Р. Пенский…

Меморіал професора П. І. Шатілова (до сотих роковин смерті)

Доц. Г. Л. Демочко, проф. І. Ю. Робак Харківський національний медичний університет Актуальність дослідження зумовлена тим, що особистість П. Шатілова не має достатнього наукового відображення в літературі з позицій та із застосуванням методів вивчення медичного краєзнавства. Зокрема, історичні методи дослідження не використовуються настільки широко, наскільки це можливо для детальнішого вивчення роботи П. Шатілова у Харкові…

Ініціатор створення Харківського медичного товариства, професор В.Ф. Грубе

Доц. З.П. Петрова Українська академія історії медицини У статті розглянуто біографію та професійний шлях засновника Харківського медичного товариства, професора В.Ф. Грубе. Показано зв’язок між його соціальною та клінічною діяльністю. Професор В.Ф. Грубе очолював Харківське медичне товариство (ХМТ) протягом 22 років. Його посада і робота визначили напрямки розвитку ХМТ в клінічній, науковій і промисловій сферах. Як…

Середньовічні пандемії чуми

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти В роботі на підставі комплексного аналізу в області всесвітньої історії, історії медицини, релігієзнавства проведено дослідження двох середньовічних пандемій чуми, особливостей їх поширення, перебігу і наслідків. Показаний тісний взаємозв’язок між появою пандемії чуми і відступами церкви і народу від євангельських принципів і законів. Ключові слова: чума, Середні століття,…

Візантієць в «долині смертної тіні» (Псалом 22:4)

Проф. С.Б. Сорочан Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна У статті робиться спроба узагальнити уявлення візантиністів про причини і рівні смертності в Візантії. Дослідження доводять, що рівень середньої тривалості життя був цілком типовим для античного і середньовічного суспільства і не відрізнявся від епохи неоліту. Зазвичай смерть наступала в межах 20- 40 років, в найбільш продуктивний…

Малярія, як біологічна зброя нацистської Німеччини під час Другої світової війни

Доц. Н. Є. Хільмончик, О. В. Мосін, О. В. Жигімонт, О. І. Верховодко Гродненський державний медичний університет, м. Гродно, Білорусь У статті наведено історичний матеріал про застосування нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни специфічної біологічної зброї на основі вивчення «найефективніших» методів профілактики інфекцій та боротьби з тими, що передавалися комахами. Нацистські вчені планували використати…

Розвиток біомедичної геронтології в Україні – історичний пріоритет

Проф. Ілля Стамблер Асоціація «Ветек — Рух за довголіття та якість життя», Тель Авів, Ізраїль Відзначаючи 30-річчя незалежності України, важливо пам’ятати про історичні здобутки українськоїнауки, шанувати героїв науки минулого та черпати натхнення у їхніх досягненнях для розвитку науки майбутнього. Щодо цього історія медицини, як особлива академічна дисципліна, грає життєво важливу академічну та громадську роль, оскільки…

Історія Харківської школи ендокринології

Проф. О.А. Гончарова Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття містить дані щодо створення та становлення в Харкові ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я Данилевського НАМН України», його ролі у розвитку вітчизняної та світової ендокринологіі. Конкретизовано особистий внесок вчених Інституту у розробку фундаментальних та прикладних аспектів ендокринології. Представлено роль Інституту у створенні в Україні організаційної…

Mens sana in corpore sano

Проф. К.М. Гамалія Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Київ У статті йдеться про концепцію, висунуту професором Харківського університету І.П. Скворцовим, згідно з якою здоров’я народу, збереження якого залежить від дотримання норм гігієни, є найважливішим критерієм цивілізації. Показано, що зачатки майбутньої гігієнічної науки існували вже за часів Стародавньої Греції. Ключові слова: критерій цивілізації, здоров’я народу,…

Історія огранізації кафедри гігієни, медичної поліції, медичної географії, статистики у Київському університеті.

Проф. К. К. Васильєв, доц. Ю. В. Васильєв Одеський національний медичний університет,  Сумський державний університет. У роботі з’ясовано основні етапи організації кафедри гігієни, медичної поліції, медичної географії та статистики в університеті Св. Володимира в Києві. У 1863 р. відбулося обговорення питання про створення кафедри на засіданнях медичного факультету і ради університету. У 1865 р. було…

Харківське медичне товариство: гортаючи сторінки історії (до 160-річчя утворення товариства).

Доц. Д.К. Милославський ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» В історико-медичному нарисі висвітлюється діяльність закладів охорони здоров’я Харкова до та після створення у 1861 році Харківського медичного товариства, наводяться дані щодо його засновників, видатних особистостей та корифеїв терапевтичної школи, з якими пов’язана діяльність товариства, його Президентів, акцентується увага на сучасному етапі діяльності Харківського…

Харківський університет та брати Шумлянські

Проф. І. В. Белозьоров, доц. Б.А. Рогожин Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківська медична академія післядипломної освіти, Українська академія історії медицини Презентовано порівняльне дослідження біографій видатних лікарів і вчених братів Олександра та Павла Шумлянських. Показано, що вони зробили значний внесок у розвиток і вдосконалення вищої медичної освіти в Російській імперії на рубежі XVIII —…