Історія Харківської школи ендокринології

Проф. О.А. Гончарова

Харківська медична академія післядипломної освіти

Стаття містить дані щодо створення та становлення в Харкові ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я Данилевського НАМН України», його ролі у розвитку вітчизняної та світової ендокринологіі. Конкретизовано особистий внесок вчених Інституту у розробку фундаментальних та прикладних аспектів ендокринології. Представлено роль Інституту у створенні в Україні організаційної системи ендокринолочної допомоги населенню та у вирішенні проблеми післядипломної підготовки спеціалістів-ендокринологів для України.

Ключові слова: ендокринологія, харківська школа, Інститут проблем ендокринної патології, декадник.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.029

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Гончарова, О.А. История харьковской школы эндокринологии // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 29-34. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.029
  2. Goncharova  ОА. Istoriya kharkovskoy shkoly endokrinologii. [History of Kharkiv school of endocrinology]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:29-34. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.029