Розвиток біомедичної геронтології в Україні – історичний пріоритет

Проф. Ілля Стамблер

Асоціація «Ветек — Рух за довголіття та якість життя», Тель Авів, Ізраїль

Відзначаючи 30-річчя незалежності України, важливо пам’ятати про історичні здобутки українськоїнауки, шанувати героїв науки минулого та черпати натхнення у їхніх досягненнях для розвитку науки майбутнього. Щодо цього історія медицини, як особлива академічна дисципліна, грає життєво важливу академічну та громадську роль, оскільки допомагає простежувати медичні наукові досягнення минулого та на їх основі робити висновки про сильні сторони та пріоритети для майбутнього національного та міжнародного зростання та розвитку. Аналізуючи наукові сили та пріоритети науки та медицини в Україні, можна з упевненістю стверджувати, що біомедична геронтологія є одним із найважливіших наукових історичних цінностей та пріоритетів України у глобальному масштабі. Є вагомі причини продовжувати і розвивати цю традицію, спираючись на сильні сторони, що існують, черпаючи натхнення з минулого і дивлячись у майбутнє. В даний час розвиток біомедичної геронтології набуває все більшого значення для України, зважаючи на стрімке старіння населення країни. Економічні та соціальні проблеми, що виникають внаслідок цього, пов’язані з старінням населення, що висувають біомедичну геронтологію, як дисципліну, яка шукає рішення для досягнення здорового та продуктивного довголіття, на передній план суспільної значущості, вимагаючи подальшого розвитку та підтримки цієї галузі як заради внутрішньої національної стійкості, так і для збереження міжнародного внеску країни.

Можна сподіватися, що видатна історія біомедичної геронтології в Україні, її почесне історичне місце у національному розвитку та міжнародному співробітництві, надихатимуть на подальшу зростаючу підтримку та розвиток цій галузі в Україні та за кордоном.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.035

Download.PDF (eng)

Для цитування:

  1. Stambler, I. The development of biomedical gerontology in Ukraine – a historical priority // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 35-40. doi: 15407/internalmed2021.02b.035
  2. Stambler I. The development of biomedical gerontology in Ukraine – a historical priority. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:35-40. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.035