Аналіз окремих показників стану здоров’я населення України у XXI столітті

О.А. Євдокименко

Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України

Охарактеризовано окремі показники стану здоров’я населення України у ХХІ столітті. Проведено аналіз звітної статистичної інформації Державної служби статистики України та Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України. Охарактеризовано окремі показники сучасного стану здоров’я населення світу у світових регіонах, показники динаміки захворюваності та госпіталізованої захворюваності на окремі хвороби населення України. Наведено структуру та причини смертності населення у світі та динаміку показників смертності від окремих хвороб серед українського населення. Окреслено основні причини смертності від зовнішніх та від усіх причин всього населення країни та смертності дітей до 1 року.

Ключові слова: стан здоров’я населення, статистичні показники, демографічна ситуація, ВООЗ, захворюваність, смертність, окремі види хвороб.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.082

Download.PDF  (ukr)

Для цитування:

  1. Євдокименко, О.А. Аналіз окремих показників стану здоров’я населення України у XXI столітті // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 82-91. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.082
  2. Yevdokimenko OA. Analiz okremykh pokaznykiv stanu zdorovia naselennia Ukrainy u XXI stolitti. [Аnalysis of separate health status of the population of Ukraine in the XXI century]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:82-91. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.082