Ю.Р. Пенський — хірург і декан медичного факультету Харківського університету

Ж.М. Перцева

Харківський національний медичний університет

Стаття присвячена памяті Ю.Р. Пенського — відомого хірурга-клініциста кінця ХIХ — початку ХХ сторіччя та останнього декана Харківського університету, що зробив значний внесок у розвиток вищої медичної школи Харківщини.

Ключові слова: оперативна хірургія, топографічна анатомія, резекція, штучний сечовий міхур, декан, факультет.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.077

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Перцева, Ж.Н. Ю.Р. Пенский — хирург и декан медицинского факультета Харьковского университета // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 77-81. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.077
  2. Pertseva ZhM. YU.R. Penskij — khirurg i dekan medicinskogo fakul’teta Khar’kovskogo universiteta. [Yu.R. Pensky — surgeon and dean of the medical faculty of Kharkiv University]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:77-81. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.077