Ініціатор створення Харківського медичного товариства, професор В.Ф. Грубе

Доц. З.П. Петрова

Українська академія історії медицини

У статті розглянуто біографію та професійний шлях засновника Харківського медичного товариства, професора В.Ф. Грубе. Показано зв’язок між його соціальною та клінічною діяльністю. Професор В.Ф. Грубе очолював Харківське медичне товариство (ХМТ) протягом 22 років. Його посада і робота визначили напрямки розвитку ХМТ в клінічній, науковій і промисловій сферах. Як громадський діяч професор В.Ф. Грубе користувався авторитетом серед колег, представників влади та широких верств суспільства.

Ключові слова: Харківське медичне товариство, В.Ф. Грубе, біографія

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.067

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Петрова, З.П. Инициатор создания Харьковского медицинского общества профессор В.Ф. Грубе // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 67-71. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.067
  2. Petrova ZhP. Iniciator sozdaniya Khar’kovskogo medicinskogo obshchestva professor V.F. Grube. [The initiator of the Kharkiv Medical Society, professor W.F. Grube]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:67-71. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.067