Життя, присвячене стоматологічній науці. Професорові Макєєву Валентину Федоровичу — 80

Доц. В.С. Гриновець, доц. У.Д. Телішевська

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Цього року стоматологічній спільноті випала велика честь відзначати 80-річчя визначної особистості української стоматології — лікаря, вченого, організатора медичної галузі, педагога Валентина Федоровича Макєєва. Валентин Федорович – представник першого випуску стоматологічного факультету Львівського державного медичного інституту 1963 р. За багаторічну наукову діяльність професор В. Ф. Макєєв концентрував увагу на таких напрямках наукових досліджень, як діагностика, лікування та профілактика функціональної патології зубо-щелепної системи. Професор В. Ф. Макєєв є автором понад 400 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 16 монографій, 25 авторських свідоцтв та 23 патентів України, опубліковано 3 методичні рекомендації та 15 нововведень у галузевому реєстрі міністерства охорони здоров’я України для практичної охорони здоров’я, а також словник стоматологічної термінології. За спеціальністю “ортопедична стоматологія” професор В. Ф. Макєєв підготував 2 докторів медичних наук, 35 кандидатів медичних наук, 35 магістрів медицини.

Ключові слова: Макеєв В.Ф., українська стоматологічна школа, Львівський державний медичний інститут, кафедра ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.095

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Гриновець, В.С. Життя, присвячене стоматологічній науці. Професорові Макєєву Валентину Федоровичу — 80 / В.С. Гриновець, У.Д. Телішевська // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 95-99. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.095
  2. Hrynovets VS, Telishevska UD. Zhyttia, prysviachene stomatolohichnii nautsi. Profesorovi Makieievu Valentynu Fedorovychu — 80. [A life dedicated to dental science. Professor Makeev Valentin Fedorovich – 80]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:95-99. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.095