Медичний факультет Львівського університету 1661—1773

Доц. В.С. Гриновець, доц. У.Д. Телішевська

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

У роботі представлено нарис історії вивчення медицини у Львівському університеті з 1661 по 1773 рік та внесок ордена єзуїтів у розвиток університету у Львові. Представлені у науковій статті матеріали дають змогу зрозуміти стан вищої медичної освіти на той час як перед історію розвитку сучасної медичної освіти у Львові, що стало фундаментом становлення сучасного Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Ключові слова: історія, медицина, університет, львівський медичний факультет, єзуїти, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.100

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Гриновець, В.С. Медичний факультет Львівського університету 1661—1773 рр. / В.С. Гриновець, У.Д. Телішевська // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 100-103. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.100
  2. Hrynovets VS, Telishevska UD. Medychnyi fakultet Lvivskoho universytetu 1661—1773 rr. [Lviv Medical Faculty 1661-1773]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:100-103. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.100