Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія після трансплантації нирки: літературний огляд і власний клінічний випадок

Проф. Т.А. Литовченко, О.В. Востротін, доц. О.Л. Тондій, асс. В.В. Лебединець, Ю.Л. Колінько

Кафедра неврології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти

У статті розглядається розвиток прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії після трансплантації нирки на тлі імуносупресивної терапії на прикладі клінічного випадку. На підставі огляду літератури відомо, що прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія – це прогресуюче демієлінізуюче захворювання центральної нервової системи, яке викликане реактивацією існуючого в латентному стані JC-вірусу; така реактивація відбувається зазвичай за імунодефіцитних станів. У клінічному випадку було продемонстровано появу даного захворювання, яке розвивалося на тлі імуносупресивної терапії після трансплантації нирки в анамнезі, та доведено його тяжке та потенційно фатальне багатоосередкове ураження білої речовини головного мозку. Розширено уявлення про клінічну течію прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії, відсутність специфічних неврологічних проявів та перебігу. Зазначено, що результати МРТ на додаток до клінічної картини та анамнестичних даних допомагають встановити діагноз ПМЛ та провести диференціальну діагностику. Доведено, що прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія у реципієнтів трансплантатів, які отримують імуносупресивну терапію, має несприятливий прогноз.

Ключові слова: прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, демієлінізація, олігодендроцити, поліомавірус, розсіяний склероз, гострий дисемінований постінфекційний енцефаломієліт.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.113

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Литовченко, Т.А. Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія після трансплантації нирки: літературний огляд і власний клінічний випадок / Т.А Литовченко, О.В. Востротін, О.Л. Тондій, В.В. Лебединець, Ю.Л. Колинько // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 113-116. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.113
  2. Litovchenko TA, Vostrotin OV, Tondiy OL, Lebedynets VV, Kolinko YuL. Proghresujucha muljtyfokaljna lejkoencefalopatija pislja transplantaciji nyrky: literaturnyj oghljad i vlasnyj klinichnyj vypadok. [Progressive multifocal leukoencephalopathy after a kidney transplantation: based on literature review and own clinical case]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:113-116. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.113