Сучасне уявлення про муковісцидоз.

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко.

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра гастроентерології та нутріціології

Докладно описані складнощі, що виникають при встановленні діагнозу МВ, та шляхи їх подолання. Наведено діагностичні алгоритми. Розглянуто принципи базисної терапії та особливості лікування пацієнтів різного віку із МВ. 

Ключові слова: муковісцидоз, базисна терапія, діагностика

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.004

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Звягінцева, Т.Д. Сучасне уявлення про муковісцидоз / Т.Д. Звягінцева, Я.К. Гаманенко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 4-10. doi: 10.15407/internalmed2022.01.004  

Zvyagintseva TD, Gamanenko YaK. Suchasne uiavlennia pro mukovistsydoz. [Modern understanding of mucoviscidosis]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:4-10. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.004