Vilém Dušan Lambl і Харків: місто, університет та особистість

Проф. О.А. Опарін, доц. Б.А. Рогожин

Українська Академія Історії Медицини

У статті простежено життєвий та творчий період великого чеського вченого професора Лямбля, пов’язаного з його харківським періодом життєдіяльності. Представлений не тільки як вчений, але і як одна з яскравих особистостей свого часу. 

Ключові слова: Харків, Лямбль, патологічна анатомія. 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.011 

Download.PD(rus)

Для цитування: 

Опарин, А.А. Vilém Dušan Lambl и Харьков: город, университет и личность / А.А. Опарин, Б.А. Рогожин // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 11-21. doi:  10.15407/internalmed2022.01.011 

Oparin OA, Rogozhin BA. Vilém Dušan Lambl i Kharkov: gorod, universitet i lychnost. [Vilém Dušan Lambl and Kharkiv: city, university and personality]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:11-21. Russian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.011