Професор кафедри державного лікарезнавства Університету Св. Володимира в Києві Ф.Ф. Ергардт (1828-1895/1896)

Проф. К. К. Васильєв1, доц. Ю. К. Васильєв2

1Одеський національний медичний університет,

2Сумський державний університет

В роботі висвітлено прогалини в біографії Ф.Ф. Ергардта. При цьому акцент зроблений на дослідженні його академічної кар’єри. Виділено чотири етапи академічної служби Ф.Ф. Ергардта в Київському університеті Святого Володимира. 1) У 1853-1857 рр. він працював на кафедрі анатомії. 2) 1857—1871 рр. — ці роки він очолював кафедру державного лікарезнавства; у 1871 р. з даної кафедри виділилася кафедра гігієни, медичної поліції, медичної географії та статистики. 3) У 1871-1888 рр. — він професор тієї ж кафедри, але вже не викладає медичну поліцію з гігієною, а тільки судову медицину. 4) З 1888 року і до кінця життя він понадштатний професор цієї ж кафедри; продовжував читати судову медицину.  

Ключові слова: судова медицина, медична поліція, гігієна, Київський університет Святого Володимира, Ф.Ф. Ергардт. 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.022 

Download.PDF (rus)

Для цитування: 

Васильев, К. К. Профессор кафедры государственного врачеведения университета Св. Владимира в Киеве Ф.Ф. Эргардт (1828-1895/1896) / К. К. Васильев, Ю. К. Васильев // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 22-27. doi:  10.15407/internalmed2022.01.022   

Vasyliev K, Vasyliev Y. Professor kafedry gosudarstvennogo vrachevedeniya universiteta Sv. Vladimira v Kieve F.F. Ergardt (1828-1895/1896). [F.F. Ergardt (1828-1895 / 1896) – Professor of the department of state medical science in Kyiv University of St. Vladimir]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:22-27. Russian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.022