Діяльність міських органів самоврядування в галузі соціально-медичної допомоги

Проф. Ф.Я. Ступак

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Одним із основних напрямків роботи міських органів самоврядування була медико-соціальна допомога незаможним. Витрати на суспільне піклування та народне здоров’я стали суттєвими статтями міського бюджету. Важливими джерелами фінансування сфери охорони здоров’я та громадського піклування були пожертвування підприємців. Міські органи самоврядування досягли відчутних результатів у справі медико-соціальної допомоги бідним. 

Ключові слова: Міські органи самоврядування, соціально-медична допомога, охорона здоров’я, незаможні, міста 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.028  

Download.PDF (ukr)

Для цитування: 

Ступак, Ф.Я. Діяльність міських органів самоврядування в галузі соціальномедичної допомоги // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 28-32. doi:  10.15407/internalmed2022.01.028   

Stupak FYa. Diialnist miskykh orhaniv samovriaduvannia v haluzi sotsialnomedychnoi dopomohy. [Activities of city self-government bodies in the field of health]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:28-32. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.028