Інформативність методів променевої діагностики у виявленні гемангіом печінки

Наджафова Вафа Низамі кизи

Азербайджанський медичний університет, Кафедра променевої діагностики та терапії

Актуальність. Використання методів променевої діагностики, які зараз є неінвазивними і високоефективними методами в діагностиці вторинних новоутворень печінки, мають, за відсутності специфічності даних як клінічних так і лабораторних методів, велике практичне значення в обстеженні метастатичних уражень органів гепатобіліарної системи.

Мета дослідження: порівняльна оцінка можливостей променевих методів у диференційній діагностиці гемангіом печінки у хворих з надмірною масою тіла та ожирінням.

Матеріали та методи дослідження. Ми провели двоетапне дослідження. У дослідження було включено 22 пацієнти з первинною гемангіомою печінки без дистрофії печінки та 18 пацієнтів з гемангіомою та ожирінням. На наступному етапі дослідження у 25 пацієнтів з гемангіомою, але без ожиріння в печінці, і у 15 осіб з гемангіомою та ожирінням була вивчена локалізація та кількість гемангіом. Екзогенність печінки вивчалася за результатами УЗД у пацієнтів без (34) та з жировою дистрофією печінки (27). Хворим проведено такі дослідження: магнітно-резонансна томографія (МРТ), комп’ютерна томографія (КТ) та ультразвукове дослідження (УЗД).

Результати дослідження та їх обговорення: дослідження показало, що локалізація та гемангіоми в печінці з обструкцією та без неї у 11 із 22 пацієнтів, ідентифікованих за допомогою МРТ, були лише з 1 гемангіомою у печінці, що становить 50% відповідної дослідницької групи. Численні гемангіоми були виявлені в печінці у 3 з 15 пацієнтів або у 20% пацієнтів з ожирінням ІІ ступеня. Результати, отримані в дослідженнях МРТ та CKT, показують, що у пацієнтів з або без ожиріння печінки найчастіше присутні поодинокі гемангіоми. За допомогою УЗД було виявлено, що у 31 пацієнта з 34 без стеатозу спостерігалася гіперехогенність печінки.

Ключові слова: ожиріння печінки, гемангіоми, МРТ, КТ, МСКТ.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.108

Download.PDF (rus)

Для цитування:

  1. Наджафова, В.Н. Информативность методов лучевой диагностики в выявлении гемангиом печени // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 108-112. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.108
  2. Najafova VN. Informativnost’ metodov luchevoj diagnostiki v vyyavlenii gemangiom pecheni. [Informativeness of methods of radiation diagnostics in the detection of liver hemangiomas]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021; 2b:108-112. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.108