До 85-річчя українського історика медицини, професора Юрія Костянтиновича Дупленко.

Проф. К.К. Васильєв Одеський національний медичний університет У зв’язку з 85-річчям київського професора Юрія Костянтиновича Дупленко в статті відображені основні етапи його життя і діяльності. Ключові слова: Історики медицини, СРСР, Україна, Ю.К. Дупленко. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.145 Download.PDF Для цитування: Васильев, К.К. К 85-летию украинского историка медицины, профессора Юрия Константиновича Дупленко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини….

Історія розвитку науки з організації медичного забезпечення військ в Україні (ХV—XIX ст.)

О. Малиш Голова ВГО ім. М.І. Пирогова “Військова медицина України”, Голова комітету Громадської Ради при Міністерстві оборони України з медичного забезпечення ЗСУ Харківська Медична Академія Післядипломної освіти У статті на підставі історичної та сучасної історико-медичної бібліографії і архівних матеріалів розглядається питання, що стосуються історії розвитку науки щодо організації медичного забезпечення військ в Україну в кінці…

До 100-річчя російського медичного словника М. Галина.

С. В. Нечаїв Голова Історико-термінолоґічної комісії Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ), Київ Мартирий Галин – військовий хірург, з 1888 року – доктор медицини в Імператорському університеті святого Володимира (тепер Київський національний університет ім.Т.Шевченко), з 1901 року – кавалер ордена святого Станіслава і інших бойових нагород Російської імперії. У 1903 році призначений виконувачем обов’язків Головного лікаря Київського…

Кріогенні технології в біології та медицині.

Проф. А.І. Осецький, проф. А.С. Снурніков Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАНУ, ООО «Центр кріогенних технологій» Кріогенні технології в біології та медицині Зроблений порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку кріогенних технологій в світовій практиці та в Україні. Особливу увагу приділено кріогенним технологіям в біології і медицині. Розглянуті особливості одержання біологічно активних інгредієнтів із натуральної сировини за допомогою…

Серцева недостатність: історичні аспекти вивчення проблеми.

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Історія питання серцевої недостатності налічує багато тисячоліть. Так, непрямі свідчення уважного ставлення лікарів давнини пов’язані з Гіппократом, який описував такі явища, як набряки кінцівок і скупчення рідини в порожнинах, зміни характеристик діяльності серця, що, очевидно, мало пряме відношення до симптоматологии серцевої недостатності. Істотний розвиток на сучасному етапі…

Історія заснування медико-механічного інституту в Харкові: ключові постаті – Микола фон Дітмар, Олександр Фенін, Карл Вегнер, Михайло Ситенко.

Проф. М. О. Корж, доц. О. А. Диннік, О. А. Нікольченко ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» Стаття присвячена історії створення та розвитку Медико-механічного інституту в Харкові і особистостям, які брали управлінські рішення і заклали фундамент сітенковской ортопедичної школи. Ключові слова: медико-механічний інститут, ортопедія і травматологія, фон Дітмар…

Історія медицини України в прадавні часи: соціально-релігійні витоки медицини верхнього палеоліту

Проф. І.П. Мазур Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика В статті на підставі багатофакторного аналізу і співставлення історичних подій, результатів археологічних, клімато-географічних, палеоботанічних, палеозоологічних, палеопатологічних і етнографічних досліджень, соціально-господарської діяльності первісної людини, його релігійних уявлень та вірувань представлено історичні витоки і аспекти розвитку емпіричної медицини. Представлені результати археологічних розкопок періоду верхнього палеоліту на…

Медицина у Візантійській імперії: історія і філософія.

Проф. О.А. Опарін, Президент Української Академії Історії Медицини,  Харківська медична академія післядипломної освіти Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології  У роботі показано, що для історії медицини у Візантії характерна практично повна стагнація її розвитку упродовж усієї тисячі років існування імперії і для якої характерно було пануванням релігійномагічних представлень у вигляді астрології, магії, окультизму, неоплатонизма над науковими,…

Львівська університетська стоматологічна школа під час Другої Світової війни.

Доц. В.С. Гриновець Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького В роботі показано розвиток Львівської університетської стоматологічної школи під час Другої Світової війни. Особливість полягає в тому, що під час Другої світової війни 1939-1945 рр. Львівська університетська стомтологіческая школа, незважаючи на значні втрати, продовжувала повноцінно функціонувати у Львівському державному медичному інституті. Ключові слова: Львівська університетська…

Музеї Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Проф. А.В. Магльований, доц. В.С. Гриновець Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького У роботі представлений огляд музеїв Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, які сформувалися протягом існування медичної університетської школи у Львові. Багато поколінь професорів і вчених доклали зусиль до становлення і розвитку університетської історичної спадщини, що відбилося в експозиціях музеїв Львівського державного…

Сторінки історії медичного факультету київського університету св. Володимира (До 180-річчя НМУ імені О.О. Богомольця).

Проф. Ф.Я. Ступак Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра філософії, біоетики та історії медицини, м. Київ,   Розглянуто деякі сторінки створення та діяльності медичного факультету Київського університету св. Володимира, згодом — Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (Київ), який у 2021 році відзначатиме 180 років. Висвітлюється внесок відомих вчених. Ключові слова: медичний факультет, університет, студенти, декан,…

Роль медиків Поділля в Українській національній революції 1917–1921 рр.

Б. В. Ткач Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради ГО «Лікарський клуб імені Степана Руданського», м. Хмельницький У статті висвітлюються події часів становлення української державності 1917-1921 рр., Розвиток просвітницького руху на Поділлі, участь медиків у пробудженні українських сил до національно-культурної діяльності. Ключові слова: українська громада, «Просвіта», лікувальна справа, Костянтин Солуха, Іван Огієнко, Павло Бутовський, Микола…

Розвиток лікарняної справи у дорадянському Миколаєві.

Проф. В.С. Єрмілов Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету «Україна» Із самого початку утворення Миколаєва як центра суднобудування і командування Чорноморським флотом і портами медичну допомогу будівничим верфі та міста, робітникам адміралтейства,  військовослужбовцям і жителям міста надавав морський госпіталь. Із ростом цивільного населення виникла потреба у міській лікарні, яка й була створена у…

Народна медицина і магічне мислення.

Проф. М. Балаклицький Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна У ХХІ столітті відбувається бум народної медицини — знахарських практик, світоглядне коріння яких походять із глибокої давнини. Так звана народна медицина розквітає там, де наукова медицина не справляється — у випадку тяжких, застарілих, вікових хвороб, дефіциту фінансування або соціальних потрясінь. Народна медицина спирається на магічне мислення,…

Про музей І.І. Мечникова в Дворічній.

О.М. Бервено Дворічанський Центр дитячої та юнацької творчості, Харківська область У зв’язку з тим, що в 2020 році весь світ відзначає 175-річчя з дня народження І. І. Мечникова, з метою збереження і популяризації духовної культури Слобожанщини, створення літопису маловідомих сторінок історії нашого краю, на малій батьківщині великого вченого проведено ряд заходів. З ініціативи Дворічанського Центру…

До історії боротьби з пандемією іспанки: Київ і Харків.

Проф. К.К. Васильєв, ас. О. Г. Васильєва* Одеський національний медичний університет, *Сумський державний університет Грип 1918—1920 рр. увійшов в історію під назвою «іспанки». В Україні в ці роки громадянська війна. Тому збереглося мало даних про заходи щодо боротьби з цією хворобою. У статті зроблена перша спроба висвітлити дане питання. Ця публікація про іспанку у Києві та…

Ілля Мечников – засновник геронтології.

Проф. Стамблер І. Асоціація «Ветек – Рух за довголіття і якість життя», Ізраїль У 2020 році ми відзначаємо 175-у річницю з дня народження засновника наукових досліджень старіння і довголіття – Іллі Ілліча Мечникова (15 травня, 1845 – 15 Июля, 1916). Для прихильників здорового довголіття і досліджень старіння та продовження життя, річниця дня народження Мечникова має…

Почесний член Харківського університету Іван Петрович Щелков.

Доц. З.П. Петрова Харківський Національний Медичний Університет У статті розглянуто життєвий шлях і науковий внесок в розвиток фізіології професора Харківського університету И.П. Щелкова. Ключові слова: І.П. Щелков, І.І. Мечників, фізіологія, Харків, університет. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.025 Download.PDF Для цитування: Петрова, З.П. Почетный член Харьковского университета Иван Петрович Щелков // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. –…

Харків в житті І.І. Мечникова: обличчя, будинки, вулиці.

Доц. Б.А. Рогожин Українська Академія Історії Медицини, Харківська медична академія післядипломної освіти В роботі досліджено вплив культурного середовища міста на формування та розвиток особистості видатного вченого, лауреата Нобелевської премії І.І. Мечникова. Вивчено умови та стан міста які існували під час його перебування у Харкові. Описано діяльність навчальних установ та культурне життя містян. в ньому. Зроблено…

Ілля Ілліч Мечников і медичний факультет Харківського університету.

Проф. І.В. Білозьоров, М.І. Кириченко, Е.С. Проценко, Т.С. Міщенко, Н.А. Ремньова, Т.І. Лядова. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Незважаючи на той факт, що І. І. Мечников був зоологом за освітою, його внесок в розвиток медицини є неоціненним. У статті розкриваються деталі біографії цього вченого, що вказують на той факт, що його шлях у…