Львівська університетська стоматологічна школа під час Другої Світової війни.

Доц. В.С. Гриновець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

В роботі показано розвиток Львівської університетської стоматологічної школи під час Другої Світової війни. Особливість полягає в тому, що під час Другої світової війни 1939-1945 рр. Львівська університетська стомтологіческая школа, незважаючи на значні втрати, продовжувала повноцінно функціонувати у Львівському державному медичному інституті.

Ключові слова: Львівська університетська стоматологічна школа, Друга світова війна 1939-1945, Львівський державний медичний інститут

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.065              

Download.PDF

Для цитування:

Гриновець, В.С. Львівська університетська стоматологічна школа під час ІІ Світової війни // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 65-69. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.065

Hrynovets V. [Lviv University Dental School during World War II]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):65-69. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.065