Медицина у Візантійській імперії: історія і філософія.

Проф. О.А. Опарін, Президент Української Академії Історії Медицини, 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології 

У роботі показано, що для історії медицини у Візантії характерна практично повна стагнація її розвитку упродовж усієї тисячі років існування імперії і для якої характерно було пануванням релігійномагічних представлень у вигляді астрології, магії, окультизму, неоплатонизма над науковими, украй низьким рівнем системи освіти і підготовки лікарів. В ході роботи встановлено, що однією з провідних причин стагнації розвитку медичної науки у Візантійській імперії стало формування в ній інституту державної церкви, яка повністю була контрольована, як в адміністративному, так і доктринальному плані імперським урядом, що привело до секуляризації церкви і перетворення її у видатного феодала; до твердження в церкві язичницьких вірувань і положень; формуванню і процвітанню забобонів і обрядів, характерних для язичництва. Показано, що держава, підпорядкувавши собі церкву, втратила необхідну духовну основу, без якої неможлива в принципі побудова здорового і процвітаючого суспільства, слідством чого стало формування украй відсталого соціально-економічного положення Візантії, що характеризовалось тривалим збереженням рабовласницьких стосунків, тотальним казнокрадством, величезним бюрократичним апаратом, корумпованістю судопроизводственной системі, різким майновим розшаруванням суспільства, низьким рівнем розвитку науки в цілому і медицини зокрема.

Ключові слова: Візантія, медицина, схоластика, алхімія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.070

Download.PDF

Для цитування:

Опарин, А.А. Медицина Византийской империи: история и философия // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 70-96. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.070

Oparin OA. [Medicine in the Byzantine empire: history and philosophy]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):70-96. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.070