Історія медицини України в прадавні часи: соціально-релігійні витоки медицини верхнього палеоліту

Проф. І.П. Мазур

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

В статті на підставі багатофакторного аналізу і співставлення історичних подій, результатів археологічних, клімато-географічних, палеоботанічних, палеозоологічних, палеопатологічних і етнографічних досліджень, соціально-господарської діяльності первісної людини, його релігійних уявлень та вірувань представлено історичні витоки і аспекти розвитку емпіричної медицини. Представлені результати археологічних розкопок періоду верхнього палеоліту на території України, що свідчать про наявність споруд «палеолітична баня», де проводилося лікування поранень у мисливців, хвороб у членів общини. Представлені дані про роль і вплив тотемно-магічних вірувань на життєдіяльність та світогляд первісної людини.

Ключові слова: верхній палеоліт, історія медицини, емпірична медицина, вірування первісної людини.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.097

Download.PDF

Для цитування:

Мазур, И.П. История медицины Украины в древние времена: социально-религиозные истоки медицины верхнего палеолита // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 97-103. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.097

Mazur IP. [History of medicine of Ukraine in ancient times: socio-religious origins of Upper Paleolithic medicine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):97-103. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.097