Музеї Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Проф. А.В. Магльований, доц. В.С. Гриновець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

У роботі представлений огляд музеїв Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, які сформувалися протягом існування медичної університетської школи у Львові. Багато поколінь професорів і вчених доклали зусиль до становлення і розвитку університетської історичної спадщини, що відбилося в експозиціях музеїв Львівського державного медичного інституту.

Ключові слова: музеї Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, історія медицини, музеї медицини.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.061

Download.PDF

Для цитування:

Магльований, А.В. Музеї Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького / А.В. Магльований, В.С. Гриновець // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 61-64. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.061

Mahlovanyy A, Hrynovets V. [Museums of Danylo Halytskyi Lviv National Medical University]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):61-64. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.061