Розвиток лікарняної справи у дорадянському Миколаєві.

Проф. В.С. Єрмілов

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету «Україна»

Із самого початку утворення Миколаєва як центра суднобудування і командування Чорноморським флотом і портами медичну допомогу будівничим верфі та міста, робітникам адміралтейства,  військовослужбовцям і жителям міста надавав морський госпіталь. Із ростом цивільного населення виникла потреба у міській лікарні, яка й була створена у 1838 р. Поступово розширяючись до 35, 80, 150 ліжок, лікарня все ж не задовольняла потреби міста. У 1890 р. міська влада збудувала власні приміщення, подальше розширення і впорядкування яких, утворило потужну лікарню з досвідченим персоналом. Гідним додатком до неї була єврейська лікарня, яка з 1866 р діяла у місті в дорадянський період.

Ключові слова: місто Миколаїв, морський госпіталь, лікарняна справа, дорадянський період, міська лікарня, єврейська лікарня.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.044

Download.PDF

Для цитування:

Єрмілов, В.С. Розвиток лікарняної справи у дорадянському Миколаєві // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 44-47. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.044

Yermilov VS. [Development of hospital business in pre-Soviet Mikolaiv]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):44-47. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.044