Народна медицина і магічне мислення.

Проф. М. Балаклицький

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

У ХХІ столітті відбувається бум народної медицини — знахарських практик, світоглядне коріння яких походять із глибокої давнини. Так звана народна медицина розквітає там, де наукова медицина не справляється — у випадку тяжких, застарілих, вікових хвороб, дефіциту фінансування або соціальних потрясінь. Народна медицина спирається на магічне мислення, в основі якого лежить прагнення здоров’я, яке (прагнення) ігнорує об’єктивні обставини життя. Цьому мисленню працівник наукової медицини, як і раніше, покликаний протиставити просвітництво, профілактику й особистий приклад.

Ключові слова: академічна медицина, народна, містична, альтернативна медицина, магічне мислення.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.041

Download.PDF

Для цитування:

Балаклицкий, М.А. Народная медицина и магическое мышление // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 41-43. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.041

Balaklytskyi МA. [Alternative Medicine and Magical Thinking]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):41-43. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.041