До 85-річчя українського історика медицини, професора Юрія Костянтиновича Дупленко.

Проф. К.К. Васильєв

Одеський національний медичний університет

У зв’язку з 85-річчям київського професора Юрія Костянтиновича Дупленко в статті відображені основні етапи його життя і діяльності.

Ключові слова: Історики медицини, СРСР, Україна, Ю.К. Дупленко.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.145

Download.PDF

Для цитування:

Васильев, К.К. К 85-летию украинского историка медицины, профессора Юрия Константиновича Дупленко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 145-146. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.145

Vasyliev KK. [To the 85th anniversary of the ukrainian historian of medicine, professor Yuri Konstantinovich Duplenko]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):145-146. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.145