Історія розвитку науки з організації медичного забезпечення військ в Україні (ХV—XIX ст.)

О. Малиш

Голова ВГО ім. М.І. Пирогова “Військова медицина України”, Голова комітету Громадської Ради при Міністерстві оборони України з медичного забезпечення ЗСУ

Харківська Медична Академія Післядипломної освіти

У статті на підставі історичної та сучасної історико-медичної бібліографії і архівних матеріалів розглядається питання, що стосуються історії розвитку науки щодо організації медичного забезпечення військ в Україну в кінці XV в першій половині XIX століть. У статті в хронологічному і історичному порядку описано, який вплив справив на створення і розвиток науки військовий лікар, доктор медичних наук, професор, народжений в Україні Аким Олексійович Чаруковській. Він виділив з неї військово-медичну проблематику і творче обробив її, використовуючи власний практичний досвід в медичній практиці. У той час це було перше і єдине в своєму роді системне військово-медичне видання, яке до сих пір не втратило своєї актуальності, але незаслужено забуте в військово-медичній практиці сьогодення.

Ключові слова: козацька медицина, військова медицина, організація медичного забезпечення військ, Е.Й. Мухін, Я.О .Чаруковській.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.139

Download.PDF

Для цитування:

Малиш, О. Історія розвитку науки з організації медичного забезпечення військ в Україні (ХV—XIX ст.) // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 139-144. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.139

Malysh O. [History of the development of science in the organization of medical care troops in Ukraine (XV-XIX centuries)]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14): 139-144. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.139