Кріогенні технології в біології та медицині.

Проф. А.І. Осецький, проф. А.С. Снурніков

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАНУ, ООО «Центр кріогенних технологій»

Кріогенні технології в біології та медицині Зроблений порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку кріогенних технологій в світовій практиці та в Україні. Особливу увагу приділено кріогенним технологіям в біології і медицині. Розглянуті особливості одержання біологічно активних інгредієнтів із натуральної сировини за допомогою кріосублімаційного фракціонування та екстракції ліпідних фракцій зрідженими хладонами, а також перспективи їх використання при одержанні продуктів нового покоління в фармації, косметиці, харчовій промисловості. Обговорені можливості загальної екстремальної кріотерапії людини. Розглянуті основні аспекти її використання в практичній охороні здоров’я.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b.129

Download.PDF

Для цитування:

Осецкий, А.И. Криогенные технологии в биологии и медицине / А.И. Осецкий, А.С. Снурников // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – №2Б (14) Спецвипуск. – С. 129-134. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.129

Osetskyi OI, Snurnikov OS. [Cryogenic technologies in biology and medicine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2b(14):129-134. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02b.129