№2Б (14) спецвипуск // 2020

Схидноевропейский журнал 2_20_2_2

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02b

Download.PDF №2b(14) // 2020

 

 

 

 

До 175-річчя з Дня народження І.І. Мечнікова

Проф. І.В. Білозьоров, М.І. Кириченко, Е.С. Проценко, Т.С. Міщенко, Н.А. Ремньова, Т.І. Лядова. Ілля Ілліч Мечников і медичний факультет Харківського університету

Доц. Рогожин Б.O. Харків в житті І.І. Мечникова: обличчя, будинки, вулиці.

Доц. Петрова З.П. Почесний член Харківського університету Іван Петрович Щелков.

Проф. Стамблер І. Ілля Мечников – засновник геронтології.

Проф. К.К. Васильєв, ас. О.Г. Васильєва. До історії боротьби з пандемією іспанки: Київ і Харків.

Бервено О.М. Про музей І.І. Мечникова в Дворічній.

Медицина в контексті суспільного розвитку

Проф. Балаклицький М.А. Народна медицина і магічне мислення.

Проф. Єрмілов В.С. Розвиток лікарняної справи у дорадянському Миколаєві.

Ткач Б.В. Роль медиків Поділля в Українській національній революції 1917–1921 рр.

Медична освіта в історичному контексті

Проф. Ступак Ф.Я. Сторінки історії медичного факультету київського університету св. Володимира (До 180-річчя НМУ імені О.О. Богомольця).

Проф. А.В. Магльований, доц. В.С. Гриновець. Музеї Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Доц. Гриновець В.С. Львівська університетська стоматологічна школа під час Другої Світової війни.

Історичні аспекти клінічної медицини

Проф. Опарін О.А. Медицина у Візантійській імперії: історія і філософія.

Проф. Мазур І.П. Історія медицини України в прадавні часи: соціально-релігійні витоки медицини верхнього палеоліту.

Проф. М.О. Корж, доц. О.А. Диннік, О.А. Нікольченко. Історія заснування медико-механічного інституту в Харкові: ключові постаті – Микола фон Дітмар, Олександр Фенін, Карл Вегнер, Михайло Ситенко.

Проф. Корж О.М. Серцева недостатність: історичні аспекти вивчення проблеми.

Проф. О.І. Осецький, проф. О.С. Снурніков. Кріогенні технології в біології та медицині.

Нечаїв С.В. До 100-річчя російського медичного словника М. Галина.

Малиш О. Історія розвитку науки з організації медичного забезпечення військ в Україні (ХV—XIX ст.)

Проф. Васильєв К.К. До 85-річчя українського історика медицини, професора Юрія Костянтиновича Дупленко.