Остеоартрит у практиці сімейного лікаря: диференційно-діагностичні аспекти

Проф. О.М. Корж, канд. мед. наук І.В. Корж* Харківська медична академія післядипломної освіти *ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» Остеоартроз є серйозною міждисциплінарною проблемою, яка актуальна для низки клінічних спеціальностей: терапевтів, ревматологів, ортопедів, профпатологів. Сучасні дослідження з цієї проблеми вказують на виражену гетерогенність остеоартроз, пов’язану з різноманітністю клінічних форм…

Підвищення ефективності викладання проблемних питань ревматології на етапі післядипломної освіти шляхом інтеграції імунологічних знань.

Проф. А.П. Кузьміна, ас. О.М. Лазаренко Дніпровський державний медичний університет Клінічна імунологія стає все більш важливим напрямком, з точки зору її широкого застосування при викладанні ревматології на циклах тематичного удосконалення. Мета роботи: розробка нової діагностичної та терапевтичної стратегії викладання ревматологічних аспектів на основі використання імунологічних знань. Ревматологи добре обізнані з питань одночасної ідентифікації антитіл до…

Проблема остеопорозу в загальнолікарській практиці: поширеність, чинники ризику, генетичні предиктори. Роль хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби у формуванні вторинного остеопорозу.

Доктор філософії Т. І. В’юн, к.мед.н. С. В. В’юн, к.мед.н. А. Б. Андруша, ас. А. С. Марченко Харківський Національний Медичний Університет Поєднання соціально-значущих поширених хронічних неінфекційних захворювань внутрішніх органів, взаємодія їх патогенетичних ланок досить часто призводить до розвитку ускладнень, що посилюють перебіг основної нозології. Серед таких тандемів розглядають хронічний панкреатит і гіпертонічну хворобу — кальційзалежні…

Аутоімунний тиреоїдит: погляд на проблему очами сімейного лікаря

Проф. Є.Я. Ніколенко, ас. О.О. Салун, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра загальної практики-сімейної медицини В даній статті йдеться про аутоімуне захворювання щитоподібної залози, про причини виникнення даної патології, фактори розвитку аутоімунного тиреоїдиту (АІТ). Дослідженнями останніх років доведено, що генні мутації, зокрема регуляторних генів, що…

Діагностика та лікування пацієнта з болем у спині

Проф. О.М. Корж1, канд. мед. наук. І.В. Корж2. 1-Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 2-Інститут патології хребта та суглобів АМН України  Біль у спині за сукупністю соціально-економічних втрат за останні роки вийшла на провідне місце серед причин непрацездатності, у зв’язку з чим актуальна проблема швидкого ефективного знеболення та реабілітації даної численної групи пацієнтів. Незважаючи на…

Хвороби сполучної тканини. Системний червоний вовчак: розповсюдженість, етіопатогенез, серологічна діагностика

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова Харківський національний медичний університет У роботі розглядаються загальні питання системних захворювань сполучної тканини, проводится класифікація хвороб. Як приклад такого захворювання представлений системний червоний вовчак: питання етіології, патогенезу, серологічної діагностики. Дається характеристика методів дослідження і проводиться оцінка їх чутливості. Ключові слова: системні захворювання сполучної тканини, системний червоний вовчак, етіопатогенез, серологічна…

Можливості лікування травми колінного суглоба в амбулаторній практиці

Проф. Л.В. Хіміон, ас. Г.О. Гаврилюк. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Одним з найбільш частих ушкоджень в структурі травм суглобів є травма колінного суглоба, що, в основному, обумовлено його анатомічними особливостями. У статті наведені сучасні методи лікування травми колінного суглоба. Ключові слова: травма колінного суглоба, тромбоцитарна аутологічна плазма, лікування. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.01.091 Download.PDF

Системні васкуліти як міждисциплінарна проблема: діагностика, верифікація та класифікація захворювань

Проф. Л.М. Пасієшвілі Харківський національний медичний університет МОЗ України. Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб. В роботі розглянуті питання етіопатогенезу та діагностики системних васкулітів; наведені клінічні класифікації та етапи діагностичного пошуку. Надана характеристика генетичних маркерів окремих системних васкулітів. Ключові слова: системні васкуліти, етіологія, патогенез, класифікація, діагностичний пошук. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.010 Download.PDF

Актуальні питання сучасної діагностики і тактики ведення пацієнтів з ознаками гігантоклітинного артеріїту

Проф. А.П. Кузьміна ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України Гiгантоклiтинний артеріїт (ГКА) є васкулiтом, що ушкоджує переважно великі і середні артерії, тому в класифікації системних васкулітів віднесений до васкулітів з переважним ураженням великих судин. Для ГКА типовими є ураження екстракраніальних гілок аорти і внутрішньочерепних судин, при цьому також часто залучаються аорта і її великі гілки….

Ревматоїдний артрит: дефіниція, клініко-патогенетичні аспекти.

Член-кор. НАМН України проф. О.В. Синяченко, проф. Л.М. Пасієшвілі*. Донецький національний медичний університет МОЗ України, *Харківський національний медичний університет МОЗ України. В роботі надані сучасні погляди на етіологію та патогенез ревматоїдного артриту, визначені клінічні прояви кістково-суглобового синдрому та позасуглобові ознаки. Наведені критерії діагностики захворювання. Подані окремі варіанти перебігу. Ключові слова: ревматоїдний артрит, патогенез, клінічні прояви,…

Артралгічний синдром: верифікація, валідизація та оціночні підх

Член.-кор. НАМН України, проф. О.В. Синяченко*, проф. Л.М. Пасієшвілі. Донецький національний медичний університет*, Харківський національний медичний університет. В роботі надана характеристика і механізми формування больового синдрому при різних захворюваннях суглобів, приведені діагностичні оціночні шкали. Ключові слова: больовий суглобовий синдром, патогенез, діагностика https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.02.004 Sinachenko OV, Pasiyeshvili LM. [Arthralgic syndrome: verification, validation and evaluation approaches]. z. vnutr….