Подагра: клініка, діагностика та лікування.

Подагра: клініка, діагностика та лікування.

Проф. А. Н. Корж, доц. С. В. Краснокутський. Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна.

Для більшості пацієнтів з подагрою лікарями першого контакту є лікарі загальної практики – сімейної медицини. Разом з тим, результати проведених досліджень свідчать про недостатню проінформованість лікарів первинної ланки про критерії діагностики і сучасні підходи до терапії подагри. Так до цього часу традиційно більшість сімейних лікарів розглядають подагру, насамперед, як «суглобне» захворювання. Суглобовий синдром є яскравим клінічним проявом хвороби, впливає на якість життя пацієнта і, купуючи хронічне протягом, веде до інвалідизації. Проте, в рамках подагри можливе ураження різних органів і систем, перш за все нирок, нерідко передує типовому подагрическому артриту і визначає прогноз життя пацієнта. Інформованість лікарів загальної практики-сімейної медицини про сучасні принципи ведення пацієнтів подагру дозволить поліпшити ранню діагностику захворювання та забезпечити своєчасне і оптимальне лікування. Знання лікарями загальної практики факторів ризику порушення пуринового обміну, що лежать в основі подагри, та шляхів їх корекції, навчання пацієнтів здорового способу життя створить основу для проведення ефективних профілактичних програм.

Ключові слова: подагра, діагностика, лікування.

Korzh ОM, Krasnokutskiy SV. [Gout: clinics, diagnostics and treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2015;1:40-47. Ukrainian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2015.01.040

Download.PDF