Актуальні питання сучасної діагностики і тактики ведення пацієнтів з ознаками гігантоклітинного артеріїту

Проф. А.П. Кузьміна

ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України

Гiгантоклiтинний артеріїт (ГКА) є васкулiтом, що ушкоджує переважно великі і середні артерії, тому в класифікації системних васкулітів віднесений до васкулітів з переважним ураженням великих судин. Для ГКА типовими є ураження екстракраніальних гілок аорти і внутрішньочерепних судин, при цьому також часто залучаються аорта і її великі гілки. Розглянуто питання термінології, класифікації, поширеності, основні механізми патогенезу, морфологія ГКА. Діагноз ГКА встановлюється відповідно з критеріями American College of Rheumatology (ACR) та визначенням погоджувальної конференції в Чапел-Хіллі 2012 року. Широкий спектр клінічних субтипiв обумовлений стенозом судин-мішеней, викликаним гіперплазією інтими. Майже в 40% випадків ГКА протікає з ревматичною поліміалгією (РП), яка може або передувати ГКА, або проявлятися одночасно з ним, або виникати після перших ознак цього захворювання. До тяжких ускладнень ГКА відносять втрату зору або ішемічні інсульти різної локалізації в залежності від розташування ураженої оклюзією судини. Поряд із золотим стандартом підтвердження діагнозу ГКА — біопсією скроневої артерії — вказані інші (неінвазивні) методи виявлення ураження судин: колірна допплерівська ультрасонографія скроневих артерій, флюоросцентна ангіографія сітківки, магнітнорезонансна томографія (МРТ) в режимі ангіографії, а також МРТ і комп’ютерна томографія для виключення аневризми аорти. Показана роль 18 F-позитронно-емісійної томографії в динаміці оцінки ефективності терапії. Десятирічна виживаність при ГКА становить 95%, однак до 5 років спостереження частота важких ускладнень захворювання досягає 11%; до факторів несприятливого прогнозу  гігантоклітинного артеріїту відносяться зниження кровотоку в задніх коротких циліарних артеріях, а також транзиторна ішемічна атака, мозковий інсульт, гострий інфаркт міокарда, перенесений до дебюту гігантоклітинного артеріїту. Високий ризик розвитку важких ускладнень ГКА вимагає використання нових методів для своєчасної діагностики та початку лікування васкуліту.

Ключові слова: гiгантоклiтинний артеріїт, терминологія, класифікація, діагностика, лікування.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.053
Kuzmina AP. [Topical issues of timely diagnostics and tactics of care patients with signs of giant cell arteritis]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:53-59. Russian.

Download.PDF