Ревматоїдний артрит: дефіниція, клініко-патогенетичні аспекти.

Член-кор. НАМН України проф. О.В. Синяченко, проф. Л.М. Пасієшвілі*.

Донецький національний медичний університет МОЗ України, *Харківський національний медичний університет МОЗ України.

В роботі надані сучасні погляди на етіологію та патогенез ревматоїдного артриту, визначені клінічні прояви кістково-суглобового синдрому та позасуглобові ознаки. Наведені критерії діагностики захворювання. Подані окремі варіанти перебігу.

Ключові слова: ревматоїдний артрит, патогенез, клінічні прояви, критерії діагностики

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.004
Sinachenko OV, Pasiyeshvili LM. [Rheumatoid arthritis: definition, clinical and pathogenetic aspects]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:4-15. Russian.

Download.PDF