Особливості диференціальної діагностики системного червоного вовчака.

Особливості диференціальної діагностики системного червоного вовчака.

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.К. Александрова, доц. І.В. Летік. Харківський національний медичний університет.

Системний червоний вовчак є одним з найбільш важких системних захворювань сполучної тканини. Атипові варіанти дебюту та перебігу, полісиндромність, резистентність до агресивних методів лікування, широкий спектр супутньої патології – все це ускладнює проведення диференційної діагностики та постановку діагнозу при веденні таких пацієнтів. У статті представлені діагностичні критерії системного червоного вовчака, основні симптоми і синдроми, наведені спектр супутньої патології та оцінка впливу проведеної терапії на клінічну картину і основні захворювання, з якими необхідно проводити диференційну діагностику, описаний лабораторний діагностичний алгоритм для проведення диференційної діагностики системних захворювань сполучної тканини.

Ключові слова: системний червоний вовчак, діагностичний алгоритм, диференційна діагностика.

Zhuravlyova LV, Alexandrova NA, Letik II. [The peculiarities of differential diagnosis of systemic lupus erythematosus]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2015;1:24-34. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2015.01.025

Download.PDF