Особливості якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень у осіб молодого віку.

Проф. А.Г. Опарін, Н.В. Семенова, к.м.н. Т.Н. Опаріна Харківська медична академія післядипломної освіти Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) найбільш часто супроводжує гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Дослідження якості життя у молодих пацієнтів практично не проводилися. Мета нашого дослідження – вивчити особливості якості життя молодих пацієнтів з поєднаним перебігом ГЕРХ та ХОЗЛ. Нами були взяті дві групи…

Наш успіх при лікуванні ГДН у хворих з короновірусом за допомогою неінвазивної вентиляції легень.

Професор Р.Ш. Полухова, Є.М.Насібова, А.Є.Плухова, Рустамханли А.М., Султанова М.Дж., Насібов Ф.Г. Азербайджанський медичний університет, Баку Нова пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19), спричинена високозаразною важкою гострою формою респіраторний синдром коронавірусу (ГРВІ-CoV-2) все ще знаходиться на піку, щотижня спричиняючи тисячі смертей. З початку коронавірусу (всього кілька місяців тому) наше розуміння хвороби значно покращилося. Хоча в даний час проводиться…

Зв’язок між супутніми станами і смертністю пацієнтів, що надходять у відділення інтенсивної терапії при тяжких загостреннях хронічного обструктивного захваорювання легень.

Ас. K.T. Аббасаліева, проф. Дж.Т. Мамедов, доц. Д.М. Ісмаілзаде, Г.Б. Садигова. Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку, Азербайджан. Вступ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є основною причиною захворюваності і смертності в усьому світі. Пацієнти з ХОЗЛ часто потребують госпіталізації в відділення інтенсивної терапії (ВІТ) під час тяжкого загострення.Мета. Наше дослідження було спрямоване на виявлення деяких супутніх…

Переваги застосування неінвазивної вентиляції при лікуванні гострої дихальної недостатності при COVID-19

Проф. Дж. М. Пашаєв, доц. Е. М. Насібова. Азербайджанський Медичний Університет, Хірургічна клініка. Правильний відбір пацієнтів – ключовий фактор у досягненні успіху НІВ. У разі ускладнення COVID-19 гострою дихальною недостатністю найбільш підходять пацієнти з гіперкапнією і помірним респіраторним ацидозом, хоча поєднання респіраторного та метаболічного ацидозу також добре піддається терапії НІВ. Основна мета нашого дослідження –…

До питання про можливості виявлення туберкульозу в практиці сімейного лікаря

Проф. М. М. Кочуєва1, проф. В. С. Крутько1, проф. О. А. Опарін1, проф. Л. Г. Ніколаєва1, доц. Т. В. Майстат1, А. В. Рогожин2 1Харківська медична академія післядипломної освіти 2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Туберкульоз продовжує залишатися однією з найбільш глобальних проблем медицини. На сьогодні 2 4% випадків туберкульозу в Україні залишаються невиявленими. В умовах…

Роль ендотеліну-1 та мелатоніну у механізмах коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому обструктивного апное сну

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти У роботі встановлено, що при дослідженнях у молодих хворих на ГЕРХ відзначається статистично достовірне зниження рівня метаболіту мелатоніну (6-СОМ) і статистично достовірне підвищення вмісту ендотеліну-1 в порівнянні з групою здорових осіб того ж віку і статі. Встановлено, що найбільш виражений дисбаланс між статистично достовірним зниженням…

Питання диференційної діагностики плевральних випотів

Проф. Шевченко О.С., доц. Шевченко Р.С., доц. Тодоріко Л.Д.*, доц. Погорєлова О.О. Харківський національний медичний університет. *Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» Плевральні випоти є досить частим ускладненням різних захворювань. Однак незважаючи на їх поширеність, діагностика та диференціальна діагностика випотів залишається складним завданням. Наявність плеврального випоту може бути підтверджена рентгенологічно, а також за…