Аналіз акустичних методів діагностики бронхолегеневих захворювань

А.Є. Апікова. Харківський національний університет радіоелектроніки.

У статті проводиться аналіз існуючих нині акустичних методів діагностики бронхолегеневих захворювань. Розглядаються їх можливості, позитивні сторони і недоліки. Наводиться приклад нових розробок в області діагностики дихальної системи людини. Також проводиться порівняльний аналіз переваг таких методів діагностики як: бронхофонографія, ультразвукова візуалізація, технологія вібраційної діагностики і динамічної візуалізації легень. За результатами аналізу зроблено висновок про можливість розвитку акустичної діагностики бронхолегеневих захворювань.

Ключові слова: бронхофонографія, ультразвукова візуалізація, Vibration Response Imaging, пасивна ехолокація, пневмонія, аускультація, акустична діагностика.

Apikova AE. [Analysis of acoustic methods of diagnosis bronchopulmonary diseases]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2016;2:105-109. Ukrainian.
https://doi.org/10.15407/internalmed2016.02.088

Download.PDF