Діагностична тактика лікаря загальної практики щодо хворого з порушенням вуглеводного обміну

Проф. Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова, Д.І. Пильов. Харьківський національний медичний університет.

Метою статті було розглянути основні механізми патогенезу цукрового діабету 1 та 2 типів, найважливіші клінічні ознаки і діагностичні критерії порушень вуглеводного обміну. Наведено диференціальні ознаки діабету 1 і 2 типів, а також основні показники діагностики і моніторування глікемічного профілю. Крім порушень вуглеводного обміну, описані часті метаболічні порушення-супутники цукрового діабету: артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, підвищення маси тіла. Стаття може бути корисна не тільки лікарям загальної практики-сімейної медицини, а й лікарям інших клінічних спеціальностей.

Ключові слова: цукровий діабет, критерії діагностики, гіперглікемія, інсулінорезистентність, дисліпідемія.

Zhuravlyova LV, Sokolnikova NV, Pylov DI. [The diagnostic tactics of doctor of general practices regarding patient with carbohydrate metabolism disoders]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2016;2:98-104. Russian.
https://doi.org/10.15407/internalmed2016.02.098

Download.PDF