Фенотипи ХОЗЛ — шлях до персонифікованої медицини ХХI століття

Проф. Оспанова Т.С, проф. Семидоцька Ж.Д., доц. Чернякова І.О., ас. Піонова О.М., ас. Трифонова Н.С. Харківський національний медичний університет. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини No2 та медсестринства.

У статті пропонується виділення фенотипу (субфенотипа) хронічного обструктивного захворювання легень з урахуванням функціонального стану нирок для мінімізації ризику розвитку хронічної хвороби нирок.

Ключові слова: фенотип, хронічнеобструктивнезахворюваннялегень, швидкістьклубочковоїфільтрації, персоніфікована медицина.

Ospanova TS, Semydotska ZD, Chernyakova IA, Pionova OM, Tryfonova NS. [COPD phenotype — the way to personalized medicine ХХI century]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2017;1:95-101. Russian.
https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.01.095

Download.PDF