Парадигмальний підхід до розвитку теорії та практики освіти.

Проф. О.М. Касьянова. Харківська медична академія післядипломної освіти. Кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки.

Стаття присвячена проблемам розвитку педагогічної теорії і практики освіти в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних змін. Охарактеризовані парадигми авторитарної і маніпулятивної педагогіки, педагогічної підтримки та інформаційно-комп’ютерної, які в різні історичні періоди відображали сутність базових модифікацій навчання і виховання в навчальних закладах. Виділено педагогічні технології, які визначали інноваційний процес в рамках панівної освітньої парадигми.

Ключові слова: парадигмальний підхід, навчання, освіту.

Kasyanova OM. [Paradigmatic Approach to the Development of Education Theory and Practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2017;1:89-94. Ukrainian.
https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.01.089

Download.PDF