Сучасні аспекти хронічної обструктивної хвороби легенів.

Проф. Ж.Д. Семідоцька, доц. І.А. Чернякова, ас. Е.Н. Піонова, ас. Н.С. Трифонова. Харківський національний медичний університет. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства.

У статті представлені сучасні дані про діагностику, лікування і реабілітації пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень. Наведено алгоритми діагностики та лікування з урахуванням патогенетичних і клінічних аспектів хронічного обструктивного захворювання легень.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, діагностика, лікування.

Semidotska ZD, Chernyakova IA, Pionova OM, Tryfonova NS. [Modern aspects of chronic obstructive pulmonary disease]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2016;2:4-12. Ukrainian.
https://doi.org/10.15407/internalmed2016.02.001

Download.PDF