Проблеми дистанційного викладання загальної практики-сімейної медицини на додипломному рівні і шляхи їхнього вирішення.

Проф. Бабінець Л.С. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Актуальність. Навчання в режимі онлайн, яке стало вимогою обставин епідеміологічної ситуації в Україні, призводить до виникнення ряду проблем, які доводиться вирішувати таким чином, наскільки це можливо з урахуванням реальних можливостей матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу.  Мета – проаналізувати основні проблеми дистанційного викладання…

Підвищення ефективності викладання проблемних питань ревматології на етапі післядипломної освіти шляхом інтеграції імунологічних знань.

Проф. А.П. Кузьміна, ас. О.М. Лазаренко Дніпровський державний медичний університет Клінічна імунологія стає все більш важливим напрямком, з точки зору її широкого застосування при викладанні ревматології на циклах тематичного удосконалення. Мета роботи: розробка нової діагностичної та терапевтичної стратегії викладання ревматологічних аспектів на основі використання імунологічних знань. Ревматологи добре обізнані з питань одночасної ідентифікації антитіл до…

Підвищення ефективності засвоєння лекційної інформації в контексті сучасних педагогічних тенденцій

Доц. В.Д. Гірка, Л.Н. Потапова Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти Значення лекції в навчальному процесі дуже велика і відіграє провідну роль, хоча має, на нашу думку, свої переваги і свої недоліки. До переваг лекції можна віднести те, що за допомогою лекції можна отримати нову інформацію, причому без обмеженості аудиторії. Велике значення при цьому…