Підвищення ефективності засвоєння лекційної інформації в контексті сучасних педагогічних тенденцій

Доц. В.Д. Гірка, Л.Н. Потапова

Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

Значення лекції в навчальному процесі дуже велика і відіграє провідну роль, хоча має, на нашу думку, свої переваги і свої недоліки. До переваг лекції можна віднести те, що за допомогою лекції можна отримати нову інформацію, причому без обмеженості аудиторії. Велике значення при цьому відіграє контакт зі слухачами, по очах яких видно, засвоюється матеріал чи ні, зрозумілий він чи ні. Для кращого засвоєння матеріалу лекція передбачає використовувати допоміжні засоби. Лекція допомагає систематизувати знання, які були раніше отримані з даного предмету, крім того, лекція має виховне значення і в якійсь мірі економію коштів на навчання. Великий інтерес студентів викликає використання під час лекцій різних технічних прийомів: слайди, муляжі, колекції, малюнки, таблиці, графіки, а також використання коштів за принципом «bring your own devices» – комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон, мобільний телефон і т. д.

Ключові слова: лекція, навчальний процес, знання, студент.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.070
Gіrka VD, Potapova LM. [Improving the efficiency of mastering of lecture information in the context of modern educational trends]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:70-71. Ukrainian.

Download.PDF