До питання про нову класифікацію захворювань сечової системи

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. О.В. Авдєєва

Харківський національний медичний університет

У статті представлено нову класифікацію захворювань сечової системи, яку було прийнято на V з’їзді нефрологів у м. Вінниця. Ця класифікація узгоджується з міжнародною класифікацією захворювань МКХ-10. До класифікації сечової системи введено новий клас — гостра хвороба нирок та рубрика — гостре пошкодження нирок.

Ключові слова: гостра хвороба нирок, хронічна хвороба нирок, гостре пошкодження нирок, гломерулярні та тубулярні пошкодження, спадкові нефропатії.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.072
Semidotska ZhD, Cherniakova IA, Avdeeva OV. [To the question about a new classification of the urinary system diseases]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:72-77. Russian

Download.PDF