Педагогічні умови успішного виховання дітей в сім’ї

І.І. Наумова. Харківська медична академія післядипломної освіти.

Статтю присвячено проблемі виховання дітей в сім’ї. В даний час проблеми сім’ї та сімейного виховання набули особливої актуальності. Соціальний і економічна кризи помітно погіршили демографічну ситуацію. Сім’я, традиційно дуже шанований в нашій країні соціальний інститут, в значній мірі втратила свою цінність.

Однак зараз важливість сім’ї поступово зростає: усвідомлюється її роль у розвитку підростаючого покоління – адже саме в сім’ї у дитини формуються моделі майбутнього життя, тому дуже багато залежить від батьків та інших близьких.

Метою сімейного виховання є формування таких рис і якостей особистості, які допоможуть гідно подолати життєві труднощі, перешкоди і проблеми. Розвиток інтелекту та творчих здібностей, пізнавальних сил і початкового досвіду здоров’я дітей – все це залежить від сім’ї, від батьків і все це завданнями сімейного воспітанія.трудовой діяльності, морального і естетичного формування, емоційної культури і фізичного здоров’я дітей – все це залежить від сім’ї, від батьків і все це завдання сімейного виховання.

Ключові слова: сім’я, виховання, діти, батьки, педагогічні умови.

Naumova II. [Pedagogical conditions of successful upbringing of children in the family]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2016;2:67-70. Russian.
https://doi.org/10.15407/internalmed2016.02.064

Download.PDF