Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія після трансплантації нирки: літературний огляд і власний клінічний випадок

Проф. Т.А. Литовченко, О.В. Востротін, доц. О.Л. Тондій, асс. В.В. Лебединець, Ю.Л. Колінько Кафедра неврології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти У статті розглядається розвиток прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії після трансплантації нирки на тлі імуносупресивної терапії на прикладі клінічного випадку. На підставі огляду літератури відомо, що прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія – це прогресуюче демієлінізуюче захворювання…

Оптимізація діагностики доклінічної дисфункції нирок при артеріальній гіпертензії та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

Л.М. Гаджібабірова НДІ кардіології ім.акад. Дж.Абдуллаева, Баку, Азербайджан З метою оптимізації діагностики ранньої ренальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, нами було обстежено 100 пацієнтів у віці від 35 до 58 років (середній вік 46,8 ± 0,68). В першу групу було включено 50 хворих АГ 1 і 2…

Ефективність інтерферону в терапії при первинній нирковоклітинній карциномі: перші результати.

Доктор філософії, к.м.н. Еміль Мухтаров Бакинський Центр Здоров’я, Центр урології, Баку, Азербайджан Незважаючи на те, що цілеспрямована терапія раку нирок (ПКР) привела до заміни інтерферону (ІФН), ІФН досі широко використовується в метастатической ПКР. Однак до сих пір інтерферон застосовувався після нефректомії. Представляємо результати застосування інтерферону у пацієнтів з первинним ПКР на місці. Матеріал і методи:…

Сімейний лікар і нефрологія: коротко про головне.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. О.В. Авдєєва. Харківський національний медичний університет. Медична реформа, яка здійснюється в Україні, змінила форму надання медичної допомоги населен-ню. На перший план виходить сімейний лікар, який повинен бути обізнаним у питаннях діагностики та лікування захворювань різних органів та систем. Лікар загальної практики має вільно володіти як рутинними методами дослідження…

До питання про нову класифікацію захворювань сечової системи

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. О.В. Авдєєва Харківський національний медичний університет У статті представлено нову класифікацію захворювань сечової системи, яку було прийнято на V з’їзді нефрологів у м. Вінниця. Ця класифікація узгоджується з міжнародною класифікацією захворювань МКХ-10. До класифікації сечової системи введено новий клас — гостра хвороба нирок та рубрика — гостре пошкодження…