Гостре пошкодження нирок: сучасний погляд на проблему

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. И.А. Чернякова, асс. Е.Н. Піонова, асс. Н.С. Трифонова. Харківський національний медичний університет. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства.

У статті наведено сучасні погляди на гостре пошкодження нирок як всесвітню медично-соціальну проблему. Впровадження поняття гострого пошкодження нирок до практичної роботи охорони здоров’ярозглядається як стратегічний підхід до зниження загальної смертності і збільшення тривалості життянаселення.

Ключові слова: гостра ниркова недостатність, гостре пошкодження нирок, біомаркери пошкодженняниркової тканини, хронічна хвороба нирок.

Semidotska ZD, Chernyakova IA, Pionova OM, Tryfonova NS. [Acute kidney injury: modern view of problem]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2017;1:10-16.Russian
https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.01.010

Download.PDF