Патогенетичні особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу.

Акад. Біловол О.М., проф. Боброннікова Л.Р., Аль-Травнех O.В. Харківський національний медичний університет.

У статті розглянуті особливості патогенетичних механізмів поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу. Дана патологія потенціює розвиток мікро- та макросудиннихускладнень, що підвищує кардіоваскулярний ризик. Супутнє абдомінальне ожиріння сприяє дисбалансу адипоцитокінів, і ускладнює перебіг цукрового діабету 2 типу. Встановлено, що поліморфізм генів-кандидатів пов’язаний з розвитком та прогресуванням інсулінорезистентності, що представляє інтересдля подальшого вивчення.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2 типу, патогенетичні механізми розвитку,дисбаланс адипокінів, поліморфізм генів.

Belovol AN, Bobronnikova LR, Al’-Trawneh OV. [Pathogenetic features of the combined course of arterial hypertension and diabetes mellitus 2 type]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2017;1:4-9. Russian.
https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2017.01.004

Download.PDF