№1(1) // 2014

№1(1) // 2014

12014 Download.PDF №1(1)//2014

http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2014.01

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Проф. Т.Д. Звягинцева, доц. А.І. Чернобай. Первинний біліарний цироз: від патогенезу до лікування.

Питання кардіології. Доказова медицина.

Проф. О.М. Корж, доц. Г.І. Кочуєв, доц. С.В. Краснокутський. Доказова практика профілактики серцево-судинної патології.

Питання диференційної діагностики. Симпозіум.

Проф. Л.В. Журавльова , доц. О.О. Янкевич. Периферичний набряк: діагностика та лікування.

Питання неврології. Симпозіум.

Проф. Т.А. Літовченко, доц. О.Л. Тондій, доц. О.П. Завальна. Лікування неврологічних розладів у жінок в період пре- та менопаузи з використанням комплексних гомеопатичних препаратів.

Питання гастроентерології. Симпозіум.

Проф. О.А. Опарін, доц. Н.В. Лаврова. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Проблематика. Діагностика. Лікування.

Питання ендокринології. Лекція.

Проф. Л.М. Пасієшвілі, ас. Т.М. Пасієшвілі. Проблема ожиріння в загальнолікарській практиці.

Питання коморбідної патології. Огляд.

Проф. М.М. Кочуєва, ас. В.А. Гаврилюк. Нейроендокринні механізми розвитку нефропатії у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію із ожирінням.

Клінічна фармакологія. Симпозіум.

Проф. А. Г. Опарін, проф. О.А. Опарін, доц. О.Л. Яковенко. Антагоністи кальцію: механізм дії й особливості клінічного застосування.

Питання екстрагенітальної патології. Огляд.

Доц. А.Ю. Железняков, д. мед н. Н.М. Железнякова. Дисфункція щитоподібної залози і вагітність: точки дотику, механізми реалізації, тактика ведення.

Питання нефрології. Лабораторна діагностика.

Доц. Ю.І. Двояшкіна, ас. Л.О. Хоменко. Клінічний аналіз сечі в загальнотерапевтичній практиці.

Новини фармакотерапії. Оригінальне дослідження.

Доц. Г.І. Кочуєв, проф. М.М. Кочуєва, проф. О.М. Корж, доц. Л.А. Рубан, проф. O.А. Павлова. Варіабельність артеріального тиску та стан вегетативного гомеостазу у хворих на артеріальну гіпертензію в динаміці лікування препаратом «Неотенз».

Проф. Кочуєва М.М., проф. Корж О.М., доц. Кочуєв Г.І., ас. Гаврилюк В.А., ас. Плєхова О.А. Гіполіпідемічні, судинні та протизапальні ефекти «Летіума» у хворих на артеріальну гіпертензію.

На допомогу лікарю.

Доц. С.В. Краснокутський. Клінічний розбір пацієнта з болем в грудній клітці.

Питання фізіотерапії.

Проф. Л.Д. Тондій. Про самозахист організму і можливості його зміцнювати (Як народилася нова медична наука).

Історія медицини. Оригінальне дослідження.

Проф. О.А. Опарін. Медицина стародавнього Херсонесу.

Питання наркології. Симпозіум.

Проф. І.К. Сосін, доц. І.М. Сквира, доц. О.Ю. Гончарова, доц. Ю.Ф. Чуєв. Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності у загальносоматичній практиці.

Дистанційне навчання.

Банк тестів.

Тестування «Дисфункція щитоподібної залози і вагітність: точки дотику, механізми реалізації, тактика ведення».

Тестування «Антагоністи кальцію: механізм дії й особливості клінічного застосування».