Гіполіпідемічні, судинні та протизапальні ефекти «Летіума» у хворих на артеріальну гіпертензію.

Гіполіпідемічні, судинні та протизапальні ефекти «Летіума» у хворих на артеріальну гіпертензію.

Проф. М.М. Кочуєва, проф. О.М. Корж, доц. Г.І. Кочуєв, ас. В.А. Гаврилюк, ас. О.А. Плєхова. Харківська медична академія післядипломної освіти. Харківський Національний медичний університет.

В роботі вивчена динаміка показників ліпідного спектру крові, функціонального стану ендотелію та вмісту в крові С-реактивного протеїну (СРП) у хворих на артеріальну гіпертензію 1—2 ступеню, які мали додаткові фактори серцево-судинного ризику, під впливом комплексної терапії з застосуванням препарату Летіум. 12-тижнева терапія з включенням в схему лікування Летіума супроводжувалась статистично значущим зниженням рівня в плазмі ЗХС, ЗТГ, ХС ЛПНЩ, коефіцієнту атерогенності та підвищенням рівня антиатерогенного ХС ЛПВЩ.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, С-реактивний протеїн, гіполіпідемічна терапія, ендотелій залежна вазодилятація.

Kochueva MN, Korzh AN, Kochuev GI, Gavriluk VA, Plehova OA. [Lipid-lowering, cardiovascular and anti-inflammatory effects of «Letium» in patients with hypertension]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2014;1:78-85. Russian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2014.01.078

Download.PDF